Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,90 €
Predĺženie 24,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .live je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .live domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .live
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .live je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .live nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .live môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .live môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.live).