Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 79,00 €
Predĺženie 79,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 79,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .fans je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .fans domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .fans
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .fans je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .fans môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .fans môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Asiamix Digital (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .fans môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.fans).