Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 57,50 €
Predĺženie 57,50 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 57,50 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .press je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .press domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .press môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .press je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .press nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .press môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Radix FZC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .press môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.press).