Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 26,58 €
Predĺženie 26,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 26,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .show je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .show domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .show môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .show je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .show môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .show môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .show môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.show).