Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 82,50 €
Predĺženie 82,50 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 82,50 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .film je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .film domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .film môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .film je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .film nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .film môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Motion Picture Domain Registry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .film môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.film).