Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 29,08 €
Predĺženie 29,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 29,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .date je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .date domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .date môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .date je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .date môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .date môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .date môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.date).