Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 16,58 €
Predĺženie 16,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 16,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .pet je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .pet domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .pet môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .pet je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .pet nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .pet môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .pet môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.pet).