Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 11,90 €
Predĺženie 11,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 11,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .name je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .name domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .name
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .name je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .name môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .name môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Verisign (Webová stránka)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .name trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .name môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.name).