Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 224,17 €
Predĺženie 224,17 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 224,17 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .movie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .movie domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .movie môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .movie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .movie môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .movie môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .movie môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.movie).