Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 74,90 €
Predĺženie 74,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 74,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .vote je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .vote domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .vote môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .vote je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .vote nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .vote môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Afilias (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .vote môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.vote).