Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,90 €
Predĺženie 34,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .love je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .love domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .love
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .love je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .love nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .love môže obsahovať len čísla
Registračný úrad get.love (Webová stránka)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .love môže byť dlhá medzi 4 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.love).
Live Chat
online
en