Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 40,83 €
Predĺženie 40,83 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 40,83 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .irish je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .irish domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .irish môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .irish je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .irish nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .irish môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Dot Irish LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .irish môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.irish).