Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 31,58 €
Predĺženie 31,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 31,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .foundation je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .foundation domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .foundation môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .foundation je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .foundation môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .foundation sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .foundation môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.foundation).