Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,08 €
Predĺženie 24,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .kiwi je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .kiwi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .kiwi môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .kiwi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .kiwi nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .kiwi môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Dot Kiwi Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .kiwi môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.kiwi).