Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 26,58 €
Predĺženie 26,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 26,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .science je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .science domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .science môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .science je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .science nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .science môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .science môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.science).