Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 16,58 €
Predĺženie 16,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 16,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .red je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .red domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .red môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .red je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .red nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .red môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .red môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.red).