Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 13,90 €
Predĺženie 13,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 13,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 109,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .one je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .one domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .one
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .one je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .one môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .one môže obsahovať len čísla
Registračný úrad One Registry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .one môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.one).