Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 19,90 €
Predĺženie 19,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 19,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .kim je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .kim domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .kim
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .kim je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .kim nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .kim môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .kim môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.kim).