Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,90 €
Predĺženie 28,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 109,00 €

Užitočné informácie o doménach .kaufen

Zameranie a všeobecné informácie

Nákup z internetových obchodov sa v poslednom desaťročí výrazne zvýšil vo všetkých odvetviach. Zákazníci už nemajú obývateľný priestor na to, aby sa dozvedeli o cenovo dostupných ponukách a sprístupnili ich priamo cez internet. S doménou .kauf spoločnostiam a prevádzkovateľom internetových obchodov od polovice roka 2014 jasne vyplýva, že ich vlastná webová ponuka pozýva na prístup a presviedčanie cenovo výhodnými položkami alebo službami. Nová doména je otvorená pre všetkých prevádzkovateľov webových stránok a mala by zabezpečiť registráciu pre ďalší záujem mnohých zákazníkov a lepšie pozície vyhľadávačov. Pri zabezpečovaní vašej domény nákupu, ako aj mnohých iných TLD, radi vám pomôžeme a navyše vám poskytneme priaznivé podmienky pre web hosting.

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .kaufen je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .kaufen domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .kaufen
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .kaufen je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .kaufen môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .kaufen môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .kaufen môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.kaufen).