Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,25 €
Predĺženie 28,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .boutique je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .boutique domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .boutique môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .boutique je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .boutique môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .boutique sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .boutique môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.boutique).