Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,08 €
Predĺženie 24,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .bargains je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .bargains domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .bargains môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .bargains je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .bargains môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .bargains môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .bargains môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.bargains).