Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 82,50 €
Predĺženie 82,50 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 82,50 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .best je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .best domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .best môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .best je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .best môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .best sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .best môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.best).