Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 99,00 €
Predĺženie 99,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 99,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .best je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .best domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .best
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .best je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .best nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .best môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .best môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.best).