Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,08 €
Predĺženie 24,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .how je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .how domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .how môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .how je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .how nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .how môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Charleston Road Registry Inc. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .how môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.how).