Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 52,42 €
Predĺženie 52,42 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 52,42 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .holdings je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .holdings domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .holdings môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .holdings je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .holdings môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .holdings sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .holdings môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.holdings).