Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,25 €
Predĺženie 28,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .enterprises je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .enterprises domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .enterprises môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .enterprises je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .enterprises môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .enterprises sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .enterprises môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.enterprises).