Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 74,90 €
Predĺženie 74,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 74,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .green je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .green domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .green
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .green je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .green nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .green môže obsahovať len čísla
Registračný úrad DotGreen Community (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .green môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.green).