Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 23,25 €
Predĺženie 23,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 23,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .supply je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .supply domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .supply môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .supply je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .supply môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .supply sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .supply môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.supply).