Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 43,25 €
Predĺženie 43,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 43,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .shoes je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .shoes domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .shoes môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .shoes je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .shoes môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .shoes môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .shoes môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.shoes).