Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 49,00 €
Predĺženie 49,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 49,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .salon je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .salon domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .salon
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .salon je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .salon môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .salon môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .salon môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.salon).