Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 18,25 €
Predĺženie 18,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 18,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .report je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .report domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .report môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .report je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .report môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .report sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .report môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.report).