Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 45,75 €
Predĺženie 45,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 45,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .recipes je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .recipes domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .recipes môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .recipes je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .recipes môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .recipes sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .recipes môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.recipes).