Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 89,00 €
Predĺženie 89,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 89,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .porn je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .porn domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .porn
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .porn je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .porn môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .porn môže obsahovať len čísla
Registračný úrad ICM Registry LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .porn môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.porn).