Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 74,17 €
Predĺženie 74,17 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 74,17 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .porn je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .porn domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .porn môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .porn je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .porn môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .porn môže obsahovať len čísla
Registračný úrad ICM Registry LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .porn môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.porn).