Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 74,17 €
Predĺženie 74,17 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 74,17 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .adult je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .adult domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .adult môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .adult je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .adult môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .adult môže obsahovať len čísla
Registračný úrad ICM Registry LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .adult môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.adult).