Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,08 €
Predĺženie 24,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .parts je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .parts domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .parts môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .parts je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .parts môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .parts sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .parts môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.parts).