Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 82,50 €
Predĺženie 82,50 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 82,50 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .reise je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .reise domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .reise môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .reise je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .reise môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .reise môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .reise môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.reise).