Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 20,75 €
Predĺženie 20,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 20,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .istanbul je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .istanbul domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .istanbul môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .istanbul je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .istanbul nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .istanbul môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .istanbul môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.istanbul).