Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,90 €
Predĺženie 24,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ist je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ist domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .ist
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ist je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .ist nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ist môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ist môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ist).