Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 35,00 €
Predĺženie 35,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 35,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .com.mx je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .com.mx domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .com.mx
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .com.mx je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .com.mx nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .com.mx môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .com.mx trvá až 1 hod.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 3 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .com.mx môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.com.mx).
Live Chat
online
en