Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 49,17 €
Predĺženie 49,17 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 49,17 €
Zmena majiteľa 65,83 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ae je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ae domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .ae môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ae je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .ae nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ae sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad etisalat (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 5 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 5 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 38 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ae môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ae).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Registrujúci alebo budúci vlastník domény musí pred registráciou domény zaistiť, aby názov domény neporušil práva tretích strán, neporušil zákon Spojených arabských emirátov a rešpektoval náboženské, kultúrne a spoločenské podmienky a hodnoty Spojených arabských emirátov. Príklady, ktoré porušujú tieto pokyny pre verejné obstarávanie, by boli napr. Registrované ochranné známky alebo sexuálne urážlivé názvy.
Domény budú po úspešnej registrácii overené registrátorom názvu domény. Môže sa stať, že verejný obstarávateľ sťažuje na názov domény a okamžite vymaže doménu. Ak je doména vymazaná obstarávateľom, vylúčenie nákladov je vylúčené.