Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 40,83 €
Predĺženie 40,83 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 40,83 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .scot je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .scot domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .scot môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .scot je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .scot môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .scot sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .scot môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.scot).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Majiteľ musí mať spojenie so škótskou komunitou. Toto prepojenie môže mať jazykovú, kultúrnu, turistickú, hospodársku alebo inú úroveň, ktorá prináša prospech škótskej komunite. Ak je to nutné, držiteľ musí na požiadanie registrátora preukázať toto prepojenie.