Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 199,00 €
Predĺženie 199,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 199,00 €
Zmena majiteľa 149,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Správcovská služba 149,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .hr je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .hr domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .hr
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .hr je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .hr nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .hr môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 2 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 32 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .hr môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.hr).
Sídlo Vlastník musí mať sídlo v:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Nemecko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Španielsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Švédsko
 • Slovensko
Kontakty Vlastník musí zodpovedať tomuto typu kontaktu:
 • Spoločnosť/Organizácia

Uvedené ceny sú vrátane 20,00% DPH.

Live Chat
online
en