Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 165,83 €
Predĺženie 165,83 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 165,83 €
Zmena majiteľa 124,17 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Správcovská služba 124,17 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .hr je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .hr domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Vo vašej doméne .hr nemôžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .hr je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .hr nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .hr môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 2 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 38 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .hr môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.hr).
Sídlo Vlastník musí mať sídlo v:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Nemecko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Španielsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Švédsko
 • Slovensko
Kontakty Vlastník musí zodpovedať tomuto typu kontaktu:
 • Spoločnosť/Organizácia

Ceny sú uvedené bez DPH.