Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 26,58 €
Predĺženie 26,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 26,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .express je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .express domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .express môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .express je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .express môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .express môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .express môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.express).