Informácie o cenách

Momentálne je možné túto doménu najvyššej úrovne rezervovať bez podmienok. Informácie o cenách budú k dispozícii, keď bude doména najvyššej úrovne záväzne rezervovaná.

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .zuerich nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .zuerich domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .zuerich
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .zuerich nie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .zuerich nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .zuerich môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Switch (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .zuerich môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.zuerich).