Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 249,17 €
Predĺženie 249,17 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 249,17 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .sucks je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .sucks domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .sucks môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .sucks je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .sucks nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .sucks sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Vox Populi Registry Ltd (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .sucks môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.sucks).