Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 26,58 €
Predĺženie 26,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 26,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .sale je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .sale domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .sale môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .sale je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .sale môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .sale môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .sale môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.sale).