Slovensko Slovensko

Odtlačok

Spoločnosť: easyname GmbH
Adresa: Fernkorngasse 10/3/501, 1100 Viedeň, Rakúsko
ID pre DPH: ATU68122177
Číslo v obchodnom registri: 402196s
Generálny riaditeľ: Florian Schicker
Registračný súd: Obchodný súd vo Viedni
Telefónne číslo: 02 | 3332 5775
Telefax: +43 1 253 30 333 171
E-mail:

Informácie v rámci Zákona o elektronickom obchode (ECG):
www.wkoecg.at