Slovensko Slovensko

Dátové centrum

easyname GmbH prevádzkuje vysoko moderné dátové centrum s viac ako 400m² obytnej plochy vo Viedni a má pobočky vo Frankfurte a Zürichu. Celkovo máme v súčasnej dobe priestor pre viac než 5000 Serverov. Prostredníctvom viacnásobne nadbytočných optických pripojení k príslušným hlavným internetovým centrám v krajinách Vám je vždy zaručené najlepšie spojenie.

Ak máte záujem o osobnú prehliadku dátového centra, kontaktujte nás a pošlite nám Vami želaný termín.

  • Rakúsko
  • Nemecko
  • Švajčiarsko

Viedeň

Celková plocha 700m²
Nadbytočné systémy núdzového prúdu s naftovým generátorom a batériami
Nadbytočná klimatizácia
Požiarna signalizácia s plynovým hasiacim systémom Trigon
Biometrický prístupový systém
Prevádzka cez 100% CO2-neutrálny prúd
Nadbytočné optické pripojenie

Frankfurt

Nadbytočné USV-systémy (2N). Konfigurácie vysokej hustoty.
Päťstupňový, fyzický bezpečnostný koncept
Biometrické prístupové systémy
Systémy riadenia informačnej bezpečnosti certifikované ISO a BS
Systémy včasnej detekcie požiaru, automatické systémy boja proti požiaru na báze plynu
Modulárna architektúra pre optimalizáciu energetickej účinnosti (PUE)

Zürich

Biometrické prístupové systémy
Nadbytočné systémy núdzového prúdu a klimatizácia
Nadbytočné internetové pripojenie
Certifikované ISO 27001 a v súlade s FINMA
Štyri rôzne zóny ochrany proti požiaru

Náš hardvér

Náš softvér