Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 20,75 €
Predĺženie 20,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 20,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .news je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .news domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .news môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .news je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .news môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .news sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .news môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.news).