Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 16,58 €
Predĺženie 16,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 16,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .miami je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .miami domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .miami môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .miami je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .miami môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .miami môže obsahovať len čísla
Registračný úrad The Minds + Machines Registry Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .miami môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.miami).