Informácie o cenách

Momentálne je možné túto doménu najvyššej úrovne rezervovať bez podmienok. Informácie o cenách budú k dispozícii, keď bude doména najvyššej úrovne záväzne rezervovaná.

Informácie na úvode domény .mail

Sunrise fáza n/a
Registrácia naživo (landrush) Q4/2016

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .mail nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .mail domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .mail
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .mail nie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .mail nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .mail môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .mail môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.mail).